Header image alt text

Danmark Søger online


I artiklen P-huse
dumper fælt
fortæller vi om en europæisk test af p-huse, hvor
københavnske p-huse – og især ét – bliver sat i skammekrogen:

P-huset ved Amerika Plads, som er ejet af TK Development og drevet af By &
Havn I/S får nemlig et par rigtigt dårlige skudsmål i testen – blandt andet
fordi det er ‘uoverskuelig, rodet og snavset’

Og nu kommer ejeren til genmæle med en løfte om at se på hvad man kan gøre for
at forbedre forholdene i p-huset.

Herfra lyder svaret, som vi har fået ind pr. mail her til eftermiddag:

– Jeg har fået tilsendt materiale omhandlende den test af p-huse, som er
foretaget i en række storbyer. I den forbindelse er der også lavet en test
af p-kælderen på Amerika Plads, skriver Robert Andersen direktør i TK
Development A/S, der i øvrigt kalder undersøgelsen for interessant.

– Vi har først i dag fået kendskab til undersøgelsens indhold, og vi vil
derfor nu med vor operatør (By
og Havn
) vurdere evalueringen og træffe beslutning om, hvilke forhold,
der kan og bør forbedres. I denne vurdering indgår, om de observerede
forhold alene er et øjebliksbillede eller må tages til indtægt for at være
utilfredsstillende permanente forhold – og dermed skal forbedres.’

Robert Andersen understreger, at det er vigtigt for TK Development at ‘at vi
har en lys og imødekommende kælder og herunder at den er nem at finde rundt
i, og hvis det kan gøres bedre end i dag – og det er der noget der tyder på
– så skal vi naturligvis have det gjort. Vi anerkender også det store omfang
af cykler i kælderen, hvor dette transportmiddel er populært og vi kan have
svært ved at styre hvordan cyklerne parkeres. Det er dog oplagt også endnu
engang at vurdere dette forhold en ekstra gang med henblik på at vurdere, om
der i højere grad kan etableres deciderede områder for cykelparkering.’
slutter Robert Andersen.

Med andre ord – der er udsigt til et forbedret p-hus på Amerika-plads

P-huset er ejet af By & Havn og TK Development A/S, og driften forestås af
By & Havn.

P-huse dumper fælt

Posted by admin on November 22, 2013
Posted in Uncategorized  | No Comments yet, please leave one


Rod, snavs, sjusk, store vandpytter og vanskelig at finde rundt i. Det er
ordene fra FDMs konsulent i ‘infrastruktur’ Louise Skov. Louise har
koordineret den danske del af en stor europæisk test af p-huse. Og hun er
ikke imponeret over standarden i de danske p-huse, som har været med i
undersøgelsen.

Særligt p-huset på Amerika Plads i København falder igennem (se
karaktererne her
)

– Jeg var med ude med to tyske ingeniører. Der hvor parkeringshuset på Amerika
Plads dumper, er blandt andet på brugervenlighed. Den er håbløs, fortæller
Louise Skov til Ekstra Bladet.

Loiuse Skov kalder desuden p-huset, som er drevet af selskabet ‘By og Havn’ i
København, for ‘forvirrende og uigennemskueligt’.

– Det er svært at finde vej derinde. Der mangler pile på jorden, og der
mangler p-båse for børnefamilier – noget som er ved at blive gængs standard
i p-huse ude i den store verden.

Men det værste var, at det er snavset og rodet, fortæller hun:

– Der var utrolig beskidt – og det hele virkede meget sjusket og rodet, som du
også kan se af billedet med cyklerne, som ikke har sin egne pladser, men
bare står tilfældigt parkeret foran bilerne.

Næsten nyt p-hus
Og det undrer Louise Skov, at det netop er p-huset på Amerika-plads, der
klarer sig så skidt, fordi det er ret nyt – opført i 2005.

Snavs og jord overalt i P-huset på Amerika Plads

Forklaringen på, at FDM valgtem at de tyske ingeniører skulle kigge på de
Københavnske p-huse, er at man fra politisk hold i København vil have
bilerne væk fra gaderne – og så er der jo i høj grad brug for gode p-huse,
forklarer hun.

OK pris
På et punkt finder Louise Skov p-huset på Amerika Plads ok – og det er på
prisen. Det er blandt andet muligt at betale for en halv time ad gangen. Men
sammenholder man prisen med kvaliteten af p-huset kommer det dog nemt til at
se dyrt ud.

Den generelle vurdering af de københavnske p-huse er, at de er middelmådige og
ikke gode nok.

Rod, snusk og uorden præger p-huset på Amerika Plads. Cyklerne har f.eks. ingen selvstændige p-pladser eller cykelstativer.

Små pladser
Priserne er høje, p-båsene for smalle til moderne biler, og belysningen er
dårlig. De københavnske P-huse er taget med i en ny stor test fra de
europæiske bilklubber EuroTest-samarbejde af 60 P-huse i 15 europæiske byer.
Den første af sin slags.

Ingen af de de testede parkeringshuse får i øvrigt bedømmelsen ’meget god’,
mens kun ti får bedømmelsen ’god’, og flertallet, 39, bedømmes til at være
’acceptable’. Ni P-huse får stemplet ’ringe’ og endelig falder to helt
igennem og som værende ’meget ringe’.

– Der er i flere europæiske byer et ønske om at få bilerne væk fra gaden og
ind i P-huse. Men som vores test viser, er forholdene her langtfra
tilfredsstillende. Det er særligt alt for smalle P-båse og generelt trange
forhold, der trækker ned, ligesom brugervenligheden for handicappede i
samtlige 60 P-huse var til dumpekarakter. Set med forbrugerøjne er det
naturligvis ikke godt nok, siger Louise Skov.

Vi har haft kontakt til By og Havn, som har henvist os til TK Development, der
ejer p-huset (men driver det ikke). Herfra lyder svaret, som vi har fået ind
pr. mail her til eftermiddag:

Opdatering klokken: 16:58:
– Jeg har fået tilsendt materiale omhandlende den test af p-huse, som er
foretaget i en række storbyer. I den forbindelse er der også lavet en test
af p-kælderen på Amerika Plads, skriver Robert Andersen direktør i TK
Development A/S, der i øvrigt kalder undersøgelsen for interessant.

‘Vi har først i dag fået kendskab til undersøgelsens indhold, og vi vil derfor
nu med vor operatør (By og Havn) vurdere evalueringen og træffe beslutning
om, hvilke forhold, der kan og bør forbedres. I denne vurdering indgår, om
de observerede forhold alene er et øjebliksbillede eller må tages til
indtægt for at være utilfredsstillende permanente forhold – og dermed skal
forbedres.’

‘Det er vigtigt for os, at vi har en lys og imødekommende kælder og herunder
at den er nem at finde rundt i, og hvis det kan gøres bedre end i dag – og
det er der noget der tyder på – så skal vi naturligvis have det gjort. Vi
anerkender også det store omfang af cykler i kælderen, hvor dette
transportmiddel er populært og vi kan have svært ved at styre hvordan
cyklerne parkeres. Det er dog oplagt også endnu engang at vurdere dette
forhold en ekstra gang med henblik på at vurdere, om der i højere grad kan
etableres deciderede områder for cykelparkering.’ slutter mailen fra Robert
Andersen.

Der er kæmpe vandpytter og ødelagt beton i p-huset på Amerika Plads

EuroTest har i undersøgelsen udvalgt parkeringshuse, som alle er offentligt
tilgængelige og beliggende i byzoner eller tæt på togstationer. Det er
således FDM, der har udvalgt de fire københavnske P-huse, som er blevet
vurderet af et særligt testhold.

Hvert P-hus er blevet gennemgået på næsten 130 punkter fordelt på kategorierne
sikkerhed (vægtning 40%), adgangsforhold (30%), brugervenlighed (20%) og
pris (10%).

Det er imidlertid ikke kun blandt P-huse ude i Europa, der er plads til
forbedringer. I testen finder man også fire københavnske parkeringshuse ved
‘Magasin’, ‘Det grønne P-hus’ og ‘ Nyrupsgade P-hus’ hvoraf de tre vurderes
til at være ’acceptable’, mens et ved Amerika Plads får bedømmelsen ’ringe’.
Magasin’s p-hus er bedst, vurderer eksperterne – men godt er det altså ikke